D_G_boysweet

BTC về 6k4 :D

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
fun !
3 lên 4 xuống ae chuẩn bị tâm lý tụt sấp mặt LOL ~~~~~~ sóng đánh tụt quần ~~~~~~~~~
Bình luận: btc len 8k5 về 6k4 :D