Trongvinh-FA25

BTC/US-Kịch bản ngắn hạn cho BTC tuần này

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Một ý tưởng về mô hình vai đầu vai ngược - Inverted Head&Shoulder
- Giá đã hình thành bờ vai trái tại vùng 20k cho thấy lực cầu mua vào tương đối tốt
- Cũ giũ - shakeout tạo ra phần đầu tại vùng hỗ trợ giá 17k6, áp lực cung giảm không quá lớn, lực mua xuất hiện tại vùng hỗ trợ
- Quan sát quá trình hình thành bờ vai phải để tìm cơ hội sớm
- Sự xác nhận mô hình hoặc thất bại dự kiến tại vùng kháng cự 25,000-27,000

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 TA Education: https://t.me/trongvinhFA25
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
🟣 Premium Newsletter: https://dubaotiente.com/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.