dinhchien

BTCUSDT - Giảm theo kênh Keltner & Supertrend 25/1/2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Supertrend khung 4 giờ: Giảm.
- RSI giảm.
- Keltner channels giảm khi vượt xuống Lower 3.
Hệ thống vào lệnh Bán ở Upper 1 khi nến vượt xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.