A_Luan26

Nhận định Bitcoin ngày 09/11

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
152 lượt xem
0
Hôm qua BTC đã thoát lên sau cú nén (26 nến khung H4 cuối tuần trước). giờ chúng ta chờ kéo ngược xuống gần EMA21 hoặc vùng 64.000, kháng cự cũ nay trở thành hỗ trợ mới.
anh em nên đợi xem phản ứng từ thị trường.