SharkteamPower

xu hướng bitcoin dài hạn

SharkteamPower Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
nếu đầu tư dài hạn có thể chờ cuối năm nay đến đầu năm sau đẻ mua vùng giá từ 18k-22k cho dài hạn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.