Phamdong1969

BTC/USDT lực tăng đã rất yếu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị 4 giờ sức tăng của BTC đã rất yếu
Mức hỗ trợ tại 4640$
Mức hỗ trợ quyết định có duy trì xu hướng tăng hiện tại hay không nằm tại vùng 4200$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.