Phamdong1969

BTC/USDT lực tăng đã rất yếu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị 4 giờ sức tăng của BTC đã rất yếu
Mức hỗ trợ tại 4640$
Mức hỗ trợ quyết định có duy trì xu hướng tăng hiện tại hay không nằm tại vùng 4200$