mtd668

Vol giảm, giá tăng, lực mua yếu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chờ múc lại BTC giá 39-40k rồi bán lúc nó khoảng 49-51k

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.