KUCOIN:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
- Btc sẽ đi ngang 37xxx-39xxx
- Cơ hội cho altcoin phục hồi
👉Phá đc 39xxx thì sẽ đi về 41-45
- Mùa altcoin bao đẹp
👉Hứa hẹn đã chuẩn rồi nhe
- Nếu không dữ đc 37500 thì sẽ về 35-32xxx-30xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.