UnknownUnicorn31399052

BTC chạm target 490 pips, phương pháp Wyckoff

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây chỉ là update nhanh từ app Tradingview.
Xem thêm post phân tích BTC theo wyckoff ở dưới.

Hẹn gặp lại vào năm 2022.
Happy new year
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.