BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
VOL đủ mạnh để tạo lực dương bên MACD khung D1 và break được
kháng cự 7769 ngắn hạn thì BTC sẽ có thể tiếp tục đi xa
Giá phá vỡ mô hình DT khi Break out đóng nến trên 7769
Giá rớt dưới 75 trong hai ngày tới thì khả năng DT thành sự thật và ngay cả 73xx cũng khó cản nổi !
Chú ý thị trường cần lượng vốn hoá và vol mạnh thì khả năng tăng mới thật sự có, Vol cả thị trường đã giảm 50% so với tháng 4

Bình luận