TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 30/09 - Sức ép đè nặng

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau cú rơi thảm họa trước đó, BTCUSDT đang tạo ra một vùng tích lũy - accumulation. Đây có thể được xem là một giai đoạn nghỉ ngơi cho BTCUSDT trước khi 2 phe Bò - Gấu lao vào vật nhau tiếp.

Nếu chúng ta phân tích theo mô hình biểu đồ - chart pattern, chúng ta sẽ thấy sự nguy ngập hơn cho phe Bò. Mô hình biểu đồ hiện tại là mô hình Tam Giác Giảm - Descending Triangle . Mô hình này gồm cạnh dưới đi ngang và cạnh trên dốc xuống, thể hiện rằng trong khi phe bán liên tục "dội bom" bán xuống khi giá chưa leo đến mốc cũ, thì phe mua chỉ có thể chống cự để giữ 1 mức giá cố định chứ không thể đẩy lên. Mô hình này được xếp vào loại mô hình giảm tiếp diễn - bearish continuation pattern - tức là tiếp diễn xu hướng giảm.

Do cái trend giảm phía trước đã đi quá xa quá nhanh nên việc breakout xuống phía dưới có thể là một bear trap - bẫy giá giảm hay bẫy gấu. Việc bán khi BTCUSDT phá xuống thì nên cẩn thận, phải đợi breakout thật mạnh sẽ có thể canh me vào sau. Hôm nay chúng ta có thể đợi bán từ trên xem sao.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.