Trongvinh-FA25

BTC/USD - Nhịp hồi phục ngắn hạn có thể được kích hoạt

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau nhịp shakeout trước đó BTC test lại vùng hỗ trợ với khối lượng thấp điều đó gợi ý một nhịp hồi phục giá ngắn hạn với mục tiêu giá 33,000-35,000$