dungsmc

chốt lời BTC chờ hồi giá

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Hiện BTC đang đi trong trend tăng mạnh,BB đã vượt khỏi band trên, RSI chạy ở mức 100, các dấu hiệu chi tín hiệu sẽ có đợt điều chỉnh giá,
chốt lời canh giá hồi ở các mức
8696- 8356 , vẫn còn trong thời gian BTC thu hút lòng tin thị trường, cân nhắc khi Giao dịch
( quan điểm cá nhân, cân nhắc khi vào lệnh )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.