dungsmc

chốt lời BTC chờ hồi giá

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Hiện BTC đang đi trong trend tăng mạnh,BB đã vượt khỏi band trên, RSI chạy ở mức 100, các dấu hiệu chi tín hiệu sẽ có đợt điều chỉnh giá,
chốt lời canh giá hồi ở các mức
8696- 8356 , vẫn còn trong thời gian BTC thu hút lòng tin thị trường, cân nhắc khi Giao dịch
( quan điểm cá nhân, cân nhắc khi vào lệnh )

Bình luận