A_Luan26

Bitcoin đã sẵn sàng xả lũ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
69 lượt xem
0
Trên khung H4 , BTCUSDT đã đến điểm cuối kéo ngược lên để tiến hành vào lệnh bán.(mất vùng hỗ trợ 60k và chạy biên dưới EMA21).