LeTrongHoaiNam

Cần chú ý Bitcoin vẫn chưa vượt qua xu hướng giảm trung hạn

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo mình cú pump vừa qua chỉ là nới góc rộng cho Bit rơi sâu hơn thôi, vì biên độ Bit rơi đang khá là hẹp, Bit cần nới rộng ra để rơi sâu hơn, theo mình mức 4k4 trong thời gian sắp tới có thể được thiết lập