tutotuong

Nhứng ngày cuối tháng nguy hiểm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Những ngày cuối tháng 9, việc Bitcoin giảm 9800$ đến 7800$ là việc rất là kinh dị đúng không. Cuối tháng 10 này, Bitcoin giảm từ 8000$ xuống 7300$ rồi lại lên gần 10400$ đã cho thấy rằng tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục.Tại sao e nói là tuy vô lý nhưng lại thuyết phục. Với việc e dự đoán sai diễn biến bitcoin , tưởng nó đi ngang trong 3 tháng nó mới đi xuống, với việc trong vài này cuối tháng,những con cá mập hay bơm vào xả rút lộ liễu như thế thì chẳng có thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng nhìn vào những cây nến tháng, những bóng nến càng ngày càng thấp,đến nỗi còn vẽ được cả 1 đường thẳng xuống tuyệt đẹp, Bitcoinhaving còn đến giữa tháng 5 năm sau mới diễn ra, nên chẳng có lý do gì nó lên lại được mức 14000$. Và e tin rằng chỉ vài tháng nữa thôi nó sẽ dật lên dật xuống không biết long hay short luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.