Bitcoin-Talk

Bitcoin downtrend h1

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khi BTC phá vỡ manh hôm trước qua vùng 50k về 40k thì Btc đã mất xu hướng tăng trong ngắn hạn. Hiện tại, hồi lên và bắt đầu giảm phá trendline xu hướng tăng hồi. khả năng BTC sẽ giảm tiếp mục tiêu lần lượt là 46k , 40k.
Tin ảnh hưởng thị trường là Cty Evergrand Trung Quốc vỡ nợ mang tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.