xuanhaimmoer

BITCOIN 12H - Xu hướng giảm hay là hồi phục ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang trong mô hình nêm tăng và chúng ta hướng đến target 64xx - 65xx và tiếp sau đó là 1 nhịp rơi. Sau nhịp rơi này Bitcoin sẽ về 62xx và từ đây nó có 2 hướng như trên biểu đồ.

Chúng ta cần chờ xác nhận tín hiệu từ thị trường.

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.