trum98pk

phân tích btc dài hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
vùng hổ trợ cứng8k7,8k5 hợp lưu ema200 vs fibo 0.5 1lần nữa đã hoạt động tốt đã hình thành 2 setup fakey vs pinbar liên tiếp đẹp thể hiện sự từ chối giá đi xuống.setup fakey ko đẹp lắm nhưng pinbar đẹp.vs mô hình cờ tăng sẽ thúc đít btc nó lên.hôm nay ae mình vẫn đi theo su hướng chính nhé.vùng 8k7 vùng mua đẹp.ae hãy bắt đáy con sóng điều chỉnh này đi.sóng điều chỉnh ở cuối chu kỳ của nó rồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.