Thang_HT

Cập nhật sóng của BTC theo ELLIOTT ngày 08/12/2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
GIá di chuyển dạng sóng chéo ( Ending Diagonal ED) có dạng 3-3-3-3-3, hiện tại đang đáy sóng 4 và sắp vào sóng 5, nhịp tăng cuối cùng sẽ có 1 nhịp điều chỉnh nhỏ sau đó là đến đỉnh và kết thúc chu kỳ dài hạn của BTC ./.