Thang_HT

Cập nhật sóng của BTC theo ELLIOTT ngày 08/12/2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
GIá di chuyển dạng sóng chéo ( Ending Diagonal ED) có dạng 3-3-3-3-3, hiện tại đang đáy sóng 4 và sắp vào sóng 5, nhịp tăng cuối cùng sẽ có 1 nhịp điều chỉnh nhỏ sau đó là đến đỉnh và kết thúc chu kỳ dài hạn của BTC ./.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.