BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đoán mò hướng dịch chuyển BTC theo Dữ liệu quá khứ
Bình luận: Tạm thời vẫn chuẩn.
Bình luận: Tạm thời vẫn chuẩn nhé.
Bình luận: Xu hướng vẫn chuẩn.