Pinv-Trader

nhận định btc 18-4

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc đã tạo thành 1 mô hình vai đầu vai btc sẽ giảm mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.