HarryDamThanhHiep

nhịp đập thị trường giá bitcoin 14.1.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại btc tiếp tục điều chỉnh đã đạt dủ target cho ngày 13.1.2022
mức điều chỉnh là 500-1500 pip
giai đoạn này đứng ngoài thị trường quan sát

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=uu2rmHXu-aU&t=28s
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR