Hoangcube

Chiều đi của BTC trong năm 2019

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Việc BTC đang còn đi trong kênh giá như hình trên cho thấy một đợt sideway trong kênh giá còn tiếp tục,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.