Giữ lệnh dài sell. Bài viết mang tính tham khảo, ko kk làm theo.