BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tin tức từ Đông Âu trong những ngày qua đã đẩy BTC về lại vùng cầu lớn trên khung H4, từ đây giá đã bật tăng quãng 15%, cú tăng này đã phá được swing high trên H1 nên mình sẽ tìm entry lệnh buy với kỳ vọng giá quay lại 43k5, xa hơn nữa là vùng cung nến W quanh 55-57k. Vùng mình chọn cho entry buy 36-37k.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.