tngbchp5

Bitcoin hoàn thành sóng điều chỉnh

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
175 lượt xem
1
**Phân tích:
- Sau khi hoàn thành sóng 3 của sóng đẩy trong khung thời gian 1W ở mức giá 66k8 giá của BTC đã có 1 đợt sóng điều chỉnh 4 kéo dài hơn 1 tháng và đang đi vào quá trình kết thúc của sóng điều chỉnh 4 với mẫu hỉnh là sóng điều chỉnh phẳng mở rộng.

**Hành động:
- Bắt đầu mua gom trong vùng giá từ 53k6 đến 60k cả bitcoin và altcoin với mục tiêu của sóng đẩy 5 là 80k.

Bình luận: Sóng điều chỉnh đã hoàn thành