IamDecimo

BTC hướng tới 46k

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với việc có liên tiếp 4 cây nến cho thấy dấu hiệu phục hồi, dự kiến BTC hướng tới mục tiêu 46k trong tuần này hoặc tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.