KiennguyenPro

#BTC Ngày 21/11/2021 : Theo dõi chuyển động , không nên vội vàng

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Chờ mua vùng dưới tốt hơn quanh khu vực 48 ~ 52k
kiên nhẫn chờ đợi vùng mua dưới

Mr.ShakeDrizzle

Kênh channel Telegram : https://t.me/Blackswancryptorchannel

Nhóm chat Telegram : https://t.me/BlackswanVN%3C/em%3E
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.