stonetradecoin

BTC khung h4 - tích cực

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Sau khi giao dịch đi ngang trong hơn một tháng, Bitcoin cuối cùng đã quyết định tăng lên trong tuần này và chạm mức giá ngang với giá khoảng thời gian giữa tháng 6 là $ 9.600 trước khi giảm nhẹ để test hỗ trợ $ 9.500, giá theo Perpetual Swap trên OKEx.

Ở cấp độ vĩ mô, mối tương quan gần đây giữa Bitcoin và vàng đang trở nên mạnh mẽ và rõ ràng chúng ta nên đặt ra câu hỏi rằng liệu mối tương quan không liên tục này có thể thúc đẩy giá của Bitcoin đạt đến đỉnh mới hay không. Đồng thời, mối tương quan của BTC với thị trường chứng khoán đã giảm, trong khi trong đợt điều chỉnh mạnh vào thứ Năm của chứng khoán Mỹ, giá Bitcoin future quý (OKEx) vẫn ở mức trên 9.600 USD.

Nhìn vào đồ thị, Bitcoin đã hoàn thành một đột phá mô hình tam giác vào đầu tuần và tiếp tục tăng. Cùng với giá BTC, lợi nhuận các vị thế mở long đều tăng rất nhanh, từ mức 800 triệu đô la vào thứ Sáu tuần trước lên tới 994 triệu đô la - theo đánh giá của dữ liệu lịch sử trên OKEx, mức OI (Open interest) gần 1 tỷ đô la có thể là chỉ báo cho các đợt sóng lớn tiếp theo.

Tuy nhiên, sự khác biệt từ xu hướng giá là tỷ lệ long / short, giảm xuống từ 1,0 về còn 0,9 trong khi giá đang tăng. Nhưng nếu chỉ số này tiếp tục giảm, nó có thể gợi ý rằng quá nhiều traders nhỏ lẻ đang short. Trong khi đó, phí bảo hiểm future quý (dữ liệu được cung cấp từ OKEx) đã tăng lên, điều đó cho thấy tâm lý thị trường hiện tại vẫn đang hướng về phe bò.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.