levanlinhepi

09/02 - Chạm lại kỹ thuật để đi xuống ?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTC vừa có một cú chạm lại kỹ thuật với đường xu hướng a-b bởi con sóng kéo ngược 0-1-2. Những nhà giao dịch không ngại rủi ro có thể vào ngay lệnh bán, còn những nhà giao dịch an toàn có thể chờ phá vỡ mô hình insidebar 3 ở đáy để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.