NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 9/12: Trailing stop chặt chẽ

Giá xuống
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Khi thị trường biến động khó lường thì bắt buộc anh em phải trailing stop chặt chẽ hơn và cẩn trọng hơn bình thường. Điều này giúp anh em nếu có thua thì lệnh thua cũng sẽ nhỏ, và bảo toàn được lợi nhuận mở nếu có

#BTCUSDT H4
Kèo sell BTC đang có 1R lợi nhuận mở. Ta thấy có 1 nến tăng mạnh xuyên thủng đường ema nhưng ngay sau đó bị thất bại, như vậy đỉnh của nến này là 1 mức quan trọng cần phải được bảo vệ. Kéo stop loss xuống mức này để bảo toàn 1/2 vị thế. Hiện tại giá vẫn giao dịch bên dưới đường ema nên giao dịch của ta tạm thời được an toàn. Nếu có nến tăng đóng cửa trên ema thì phải đóng lệnh ngay lập tức bằng tay

#ETHUSDT H4
ETH rất tôn trọng cú chạm lại kỹ thuật với đường biên chiếc hộp lớn, do đường trendline hôm qua đã không còn hợp lệ nữa nên ta xóa bỏ. Hiện tại giá đang giao dịch trong 1 chiếc hộp nhỏ, có thể tận dụng để tạo ra các cú nén mới

#OKBUSDT H4
Cú nén giữa đường kháng cự và ema đang dần hoàn tất và đi đến điểm cuối. Ta tiếp tục rình mồi và vào lệnh buy ngay khi điểm bùng nổ chạm đến - không còn chỗ trống cho thanh nến nào chen vào nữa

#SOLUSDT h4
Cú nén giữa đường xu hướng và ema đã hoàn tất, có thể đặt lệnh sell với TP xa 1 chút (do khoảng SL của chúng ta không được chặt lắm). Đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.