levanlinhepi

14/02 - Gấu từ bỏ cuộc chơi

Giá lên
levanlinhepi Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Như đã phân tích hôm qua, chúng ta sẽ chờ một trong 2 phe bỏ cuộc. Các dấu hiệu đó là một nến động lượng phá qua đỉnh a (phá vỡ cấu trúc đỉnh đáy giảm dần) hoặc đáy 0(tiếp tục cấu trúc đỉnh đáy giảm dần).
Hiện tại chúng ta đã thấy sau mô hình inside bar nằm ở vùng kháng cự quan trọng thì nến 1 đã không phá được đáy nến 0 mà ngược lại giá bị đẩy lên phá đỉnh a và hình thành mô hình W.
Đây là một dấu hiệu cho thấy sự từ bỏ từ phe gấu. Chúng ta có thể vào một lệnh long ngay lúc này được.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang di chuyển đúng kế hoạch
Bình luận:
Chốt một phần lợi nhuận và rời sl lên điểm vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.