levanlinhepi

20/01 - BTC chuẩn bị rơi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

Sau khi "hụt hơi" ở cây nến 4 thì phe gấu đã tận dụng sự yếu đuối của phe bò để đẩy giá xuống d, hiện tại chúng ta đang có một vùng giằng co giữa đường xu hướng và đường ema 25. Vùng số tròn 40k vì thế vẫn là một vùng giá hấp dẫn với phe gấu. Tuy nhiên chúng ta cũng cần cẩn thận mô hình W 4-d-5-e-6. Với những nhà giao dịch táo bạo thì kèo bán khống khi phá đường xu hướng là hợp lý, còn với những nhà giao dịch cẩn trọng thì vẫn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.