BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Như vậy là hôm nay, sức mạnh của cây nến tuần đã được khẳng định. BTC/USDT đã phá qua vùng quan trọng 30k. bây giờ chúng ta chỉ cần chờ BTC hồi lại khu vực 30k để vào 1 lệnh SHORT.
Tham khảo:
entry: 30466; 30800
TP 29432 - 28827 - 27846 - 26500
SL 31173
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.