BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Like không mất fee các ông giáo cho tí động lực nha 😆
- Trend tăng dường như đã bị phá vỡ nhưng cú phá vỡ này gặp ema50 phản ứng ngay lập tức ( rút chân ) .
- Khả năng leo lại lên trend tăng là hoàn toàn có thể xảy ra .
- Giai đoạn này ta lại tiếp tục follow đợi xu hướng dài .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.