levanlinhepi

12/02 - Rơi tự do nhưng không khó đoán !

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Như đã cảnh báo từ phân tích ngày hôm qua, BTC sau khi hình thành mô hình 2 đỉnh 1-3 với 1 đỉnh giả ở 3 thì đã có một cú tích lũy nhỏ ở dưới đường ema và rơi xuống sau đó.
Tuy nhiên hiện tại đã rơi vào một vùng hỗ trợ mạnh là 42k, vì thế việc tham gia vào bán lúc này cần có những tín hiệu bỏ cuộc từ phe bò. Khoảng dừng lỗ xa và rủi ro về vùng cản không phải là loại giao dịch yêu thích của những nhà đầu tư an toàn.
Bàn thêm một chút về Altcoin thì hôm qua FTM hình thành sóng giảm điển hình, chúng ta đã short và hiện tại đã có thể chốt một phần lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.