levanlinhepi

26/01 - BTC giao dịch với cú phá vỡ giả

Giá lên
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Sau một cú phá vỡ giả ở F thì BTC đã tạo ra một vùng giằng co cạnh đường ema 25, hiện tại là lúc chúng ta có thể trade để ăn một con sóng hồi về vùng 40k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.