NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 12/1: Buy nhử mồi

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
#BTCUSDT h4
Buy nhử mồi BTC với 1/2 vị thế, setup cú nén với đường kháng cự (biên trên hộp). Đây là sự hồi phục đầu tiên kể từ đợt giảm nên ta cần cẩn trọng 1 chút, khi giá tiếp tục tăng ta sẽ nhồi thêm 1/2 vị thế còn lại

#ETHUSDT H4
Cú nén với đường kháng cự của ETH vẫn chưa được chặt chẽ nên ta có thể buy 1/2 vị thế để nhử mồi tương tự BTC . Nhồi thêm 1/2 vị thế nữa nếu giá tiếp tục tăng

#LINKUSDT H4
Kèo buy link dừng lỗ, mất 1R. Các đồng coin đặc biệt là BTC đều đang chuẩn bị hồi phục nên khuyến nghị anh em không nên vào short lúc này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.