stonetradecoin

Phân tích kỹ thuật BTC H1 ngày 28/07/2020

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Phân tích kỹ thuật BTC
Bitcoin hiện đang bắt đầu giai đoạn thoái lui sau khi chạm giá trên 11.000 USD. Vì giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự $ 10,500, chúng ta cần chú ý đến mốc ngắn hạn là $ 10,670. Hỗ trợ quan trọng trong mid term kỳ vọng được đặt ở mức $ 10.280.

Mục tiêu giá tiếp theo cho BTC là ở mức $ 11,400 - nhưng tỷ lệ funding rate cao vẫn là một rào cản tiềm năng cho việc tăng giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.