stonetradecoin

BTC h4 ngày 02/7/2020 - kịch bản tiếp diễn

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Giá đã đi được như phân tích của mình tại bài này , theo đó giá về 9k1 và đục lên 9k3;
- RSI vẫn còn xu hướng tiến lên về vùng quá mua;
- Những cây nến xanh với volume chất lượng;
- Vùng 92 tạm thời là vùng hỗ trợ ổn.

2. Phân tích và chiến lược
- Giá sau khi chạm sát TP 9k3, gặp áp lực bán tại vùng này nên đang quay lại test hỗ trợ mới, những anh em đã vào long theo tín hiệu của mình từ hôm qua có thể nâng stl hòa tại entry 9k1;
- Đối với ai chưa vào lệnh, có thể chờ giá confirm xung quanh 9k2 (mình đã kẻ trong hình)
- Stl tại 9100

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bạn!


Stone Trade Coin,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.