NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 14/10: Đến lượt Altcoin?

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Có lẽ như hôm nay đến lượt Altcoin tăng trưởng, chúng ta cùng đánh giá 1 vài kèo altcoin hấp dẫn xem sao

Bitcoin #BTCUSDT H4
Kèo buy BTC đóng lệnh tại đường đỏ (kéo trailing stop do có nến giảm đóng cửa tiệm cận đường ema ), thiệt hại 1/3R không đáng kể. Tuy nhiên ngay sau khi lệnh cán stop thì giá bật ngược lên, chứng tỏ đây chỉ là 1 cú rũ bỏ (shakeout) và BTC đã tạo đỉnh cao mới. Tiếp tục chờ đợi cú nén mới để buy BTC

Ethereum #ETHUSDT H4
ETH vượt lên đường ema nhưng vẫn còn bị chặn lại bởi 1 đường kháng cự ngang quan trọng, ta có thể tận dụng đường này để tạo 1 cú nén với đường ema . Chờ cú nén tích luỹ và đi đến điểm cuối cùng để vào lệnh

#ADAUSDT H4
Có thể đặt lệnh buy ngay với setup phá vỡ đường xu hướng, mặc dù cú nén giữa đường xu hướng và ema không rõ ràng nhưng ta vẫn có thể buy khi đồng thời cả đường xu hướng và ema bị phá vỡ lên cùng 1 lúc. Khuyến nghị giảm 1/2 vị thế vì xu hướng chưa chuyển sang tăng

#XRPUSDT H4
XRP đã phá vỡ biên trên chiếc hộp và đồng thời phá vỡ đường ema từ dưới lên, đây là setup đặc biệt tương tự kèo của ADA. Đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.