BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDT
Sau một kèo bán khống thành công thì hiện BTC đã chạm một vùng hỗ trợ mạnh ở đáy trước đó là 40k9. Phe gấu đang có dấu hiệu chốt lời. Chúng ta sẽ quan sát thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.