levanlinhepi

09/02 - BTC tạo cú nén động lượng để pump

Giá lên
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BTC đang có một cú nén động lượng giữa đường xu hướng và đường ema 25, chúng ta sẽ chờ phá vỡ để mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.