levanlinhepi

03/02 - BTC kỳ vọng chạm lại trần 34k

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Sau khi tạo ra một bẫy tăng giá, BTC hiện tại đã đóng nến giảm phá đường xu hướng dưới.
Chúng ta có thể kỳ vọng giá chạm lại vùng trần giá 34k trước khi có sóng điều chỉnh tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.