stonetradecoin

Giá BTC khung h1 ngày 22/07/2020 - Dấu hiệu tăng tiếp diễn

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Ngày hôm qua BTC có 1 cú đẩy lên khoảng 200 giá cùng với cột vol đột biến và ngay lập tức chúng ta thấy thị trường bao gồm cả altcoin đang dần xanh trở lại;
- Sau khi chạm cản 9400 giá đi theo một mô hình tam giác. Hiện nến đã tới cuối của tam giác;
- Khối lượng nén chặt trong suốt quá trình tam giác đi ngang với lượng xanh nhiều hơn đỏ.

2. Phân tích và chiến lược
- Giá BTC pullback khá nhẹ nhàng, điều này cho thấy sức mạnh tăng vẫn còn, việc sideway giảm dần chỉ là quá trình tích lũy sau 1 cú đẩy mạnh;
- Lượng xanh nhiều hơn đỏ cho thấy các quỹ đầu tư lớn đang cố nén giá lại để gom thêm hàng;
- Chúng ta có thể vào long ngay tại đây với stl 9220 cũng như TP ít nhất 300 giá, tỷ lệ R:R rơi vào khoảng 1:3!


Hãy có lựa chọn tốt nhất cho bạn!Stone Trade Coin,


Ngoài ra tôi có các hạng mục về thảo luận trade coin - Bên dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.