stonetradecoin

BTC khung h1 ngày 24/06/2020 - Chờ Long!

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Giá đang đi trong 1 tam giác, chờ phá tam giác là sẽ đi theo chiều phá 1 đoạn giá dài (ít nhất 300-500 giá);
- RSI tạo nêm báo hiệu tăng;
- Khung D1 vẫn đi theo kịch bản phân tích ở bài trước đó tại
2. Phân tích và chiến lược
- Trong giai đoạn này, short rõ ràng là rất rủi ro và chỉ có thể đi trong ngắn hạn;
- Long là dễ tìm điểm entry và stl hơn, cũng như thuận theo trend dài hơn;
- Chúng ta có thể long tại 2 điểm: chạm cạnh dưới tam giác hoặc long khi phá cạnh trên tam giác;
- Entry xung quanh 9590, stoploss 100 giá

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bạn!


Stone Trade Coin,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.