stonetradecoin

BTC khung h4 ngày 30/06/2020

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Volume đang giảm dần, được nén lại;
- RSI đang có xu hướng đi lên chạm quá mua để tạo mô hình cup;
- Giá ngày hôm qua vượt qua vùng cản 91 và test lại thành công sau 1 pha rút râu;
- Có cây nến mỏng hình thành và ngay cạnh nến đó là 1 nến xanh vol lớn;
- Kháng cự gần nhất ở 9313 và tiếp theo ở 9699;
- Mô hình hỗ trợ khá tốt (dạng như vdv ngược).

2. Phân tích & Chiến lược
- Giá có thể tiếp tục được hút bởi kháng cự 9699 và khả năng cao sẽ test 9313 trong ngắn hạn;
- Điều này chỉ sai khi giá thủng quá râu dưới của cây nến mỏng, đâu đó 9030;
- Hoàn toàn có thể long xung quanh 9k1 và stl ở 9030, TP gần nhất 9300.

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân!

Stone Trade Coin,


Ngoài ra tôi có xây dựng nơi mà mọi người có thể cùng nhau và đội ngũ Stone thảo luận về Trading - Bên dưới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.