Blogdautu

Cập Nhật Bitcoin 17/12/2020: Nghỉ ngơi thôi.

OKX:BTCUSDTPERP   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Thị trường đi lên vượt ATH thì cũng không có gì nhiều để chia sẻ các bạn ạ.

Chỉ có một lời khuyên dành cho các bạn trong quãng từ giờ tới ít nhất 1 tháng rưỡi nữa là:

ĐỪNG SHORT. Hãy chờ điều chỉnh để vào LONG tiếp.

Không bắt hỗ trợ các khung dưới 8H nhé.


Blogdautu. org sẽ trở lại thị trường khi con sóng lớn tiếp theo đến.
Hãy nghỉ ngơi và thong dong như cuối 2017 thôi các bạn.

Một sự thật thú vị:

Bitcoin phá đỉnh lập All-Time-High vào ngày rất đặc biệt:

Ngày 16-12-2020 được gọi là Pythagorean day, bởi:

16*16 + 12*12 = 20*20

:-D

FYI, một số ngày Pythagorean Days quanh mốc này nhé các bạn.

09-12-2015
15-08-2017
16-12-2020
24-07-2025
24-10-2026
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.