BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDTPERP

Áp lực giảm giá vẫn là áp lực chính của BTC , tuy nhiên nó đã tạo ra một vùng giằng co nhỏ giữa đường xu hướng và đường cạnh trên của chiếc hộp. Với đường ema vẫn đang có sức hút với giá và mô hình W nằm trong hộp thì chúng ta nên đứng ngoài quan sát hơn là tham gia cùng phe gấu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.